Практики

Корпоративне право: злиття і поглинання

- надання консультацій з питань вибору оптимальної організаційно-правової форми ведення бізнесу в Україні;

- розробка проектів установчих документів, положень про органи управління господарських товариств, проектів рішень органів управління, а також правовий аналіз існуючих положень і документів;

- реєстрація юридичних осіб різних організаційно-правових форм, а також відокремлених підрозділів, представництв іноземних компаній;

- правовий супровід створення об’єднань юридичних осіб, провадження спільної діяльності суб’єктів господарювання;

- підготовка скликання і проведення загальних зборів акціонерів (учасників) та інших органів управління товариства, підготовка протоколів загальних зборів акціонерів (учасників), представництво інтересів акціонерів (учасників) на загальних зборах;

- розробка схем і механізмів оптимального корпоративного управління;

- юридичний аналіз угод купівлі-продажу корпоративних прав;

- правовий супровід реорганізації і ліквідації господарських товариств як у добровільному порядку (за рішенням засновників), так і у примусовому порядку (через процедуру банкрутства);

- надання консультацій і представництво інтересів клієнтів під час вирішення корпоративних спорів;

- представництво у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- представництво інтересів клієнтів у корпоративних суперечках у судах.