Практики

Господарське і договірне право

- надання консультацій з питань ліцензування і сертифікації деяких видів господарської діяльності;

- юридичний супровід отримання дозвільних документів, у тому числі ліцензій;

- надання консультацій з митного регулювання експортно-імпортних операцій;

- юридичний супровід укладання і виконання господарських договорів, розробка проектів договорів, переддоговірна експертиза юридичних документів контрагентів, складання протоколів розбіжностей і узгодження їх з контрагентами;

- надання консультацій із застосування способів забезпечення виконання договірних зобов’язань;

- юридичний супровід процедури нотаріального посвідчення і державної реєстрації відповідних договорів;

- правовий аналіз укладених договорів і проектів договорів, зокрема, здійснення перевірки договору щодо відповідності його умов вимогам діючого законодавства, роз’яснення правового сенсу умов договору, виявлення і роз’яснення умов договору, які обмежують або порушують права клієнта або можуть викликати негативні наслідки для нього;

- представництво інтересів при вирішенні договірних спорів у досудовому або судовому порядку.