Практики

Зовнішньоекономічна діяльність

- підготовка і аналіз зовнішньоекономічних договорів, оцінка супутніх правових ризиків, представництво інтересів клієнта у ході переговорів;

- консультування з питань митного оформлення товарів і митного контролю;

- захист інтересів клієнта у відносинах з митними органами, у тому числі у справах про порушення митних правил, оскарження дій і рішень посадових осіб митних органів в адміністративному і судовому порядку тощо;

- правовий супровід валютних операцій;

- консультування з питань прав і обов’язків резидентів і нерезидентів щодо володіння, користування і розпоряджання валютою, придбання рухомого і нерухомого майна, відповідальності за порушення законодавства про валютне регулювання і валютний контроль тощо;

- представництво при проведенні антидемпінгових розслідувань і процедур;

- представництво при розгляді зовнішньоекономічних спорів.