Практики

Цінні папери

- юридичний супровід угод з цінними паперами, у тому числі з векселями;

- правовий супровід емісій цінних паперів і надання послуг щодо реєстрації випусків цінних паперів, реєстрації звітів про розміщення (публічне, приватне) цінних паперів;

- підготовка і здача річних звітів емітентів цінних паперів;

- розкриття особливої інформації про емітента;

- надання юридичних послуг при припинення обігу цінних паперів і анулювання випуску акцій;

- представництво інтересів у Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку і її територіальних управліннях.