Практики

Абонентське обслуговування клієнтів

- консультування (усне і письмове) з питань господарської діяльності, підготовка висновків з питань застосування діючого законодавства з метою захисту законних прав та інтересів клієнта;

- розробка і правовий аналіз усіх видів договорів, контрактів, угод та інших юридичних документів;

- інформаційне забезпечення діяльності клієнта (надання нормативних актів, довідкової інформації з правової тематики);

- допомога у підготовці проектів локальних нормативно-правових актів підприємства Замовника;

- правове забезпечення трудових відносин;

- представництво інтересів Клієнта у відносинах з державними органами, відомствами й організаціями, посадовими, юридичними і фізичними особами;

- правове забезпечення господарських угод;

- підготовка змін, які вносяться до установчих документів;

- підготовка позовних заяв, скарг, претензій, клопотань та інших процесуальних документів;

- підготовка експертних висновків з правових питань, пов’язаних з діяльністю підприємств і організацій.