Практики

Due Diligence

- правовий аналіз документації, діяльності підприємства (компанії), операцій, які ним здійснюються, з метою встановлення їх відповідності законодавству і аналіз основних ризиків, пов’язаних з придбанням, злиттям, поглинанням, розділом, реорганізацією або ліквідацією підприємства (компанії);

- оцінка вартості бізнесу, аналіз фінансово-господарського стану підприємства, розробка оптимальної схеми фінансування угоди;

- аудиторська перевірка правильності проведення бухгалтерського і податкового обліку в організації, складення аудиторського висновку;

- юридична експертиза наданих продавцем установчих документів, які підтверджують права на активи;

- складення висновку про правильність оформлення документів, про наявність юридичних ризиків втрати майна, підстав для пред’явлення позовів третіми особами та інших потенційних юридичних проблем;

- пропозиції щодо усунення виявлених проблем;

- складення розверненого опису бізнесу за наступними параметрами: майно, персонал, становище на ринку, тенденції розвитку, фінансове становище, сфера діяльності, послуги тощо