Практики

Взаємовідносини з контролюючими органами

- надання консультацій з питань взаємовідносин з правоохоронними і контролюючими органами;

- підготовка відповідей на запити контролюючих органів, визначення повноважень посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів у разі витребування ними інформації про діяльність і документів фізичних осіб і підприємств;

- правова допомога під час виконання правоохоронними і контролюючими органами адміністративних дій стосовно фізичних осіб і суб’єктів підприємницької діяльності;

- супровід проведення перевірок;

- оскарження дій перевіряючих, підготовка зауважень і заперечень до актів перевірок;

- судове і адміністративне оскарження результатів перевірок;

- представництво інтересів у справах про адміністративні правопорушення в органах державної влади або в суді;

- участь у процедурі оскарження незаконних дій (бездіяльності) адміністративних органів.