Практики

Трудове право

- надання консультацій з питань трудового законодавства України;

- розробка і реєстрація колективного договору підприємства;

- розробка трудових контрактів і договорів, складення локальних правових актів підприємства (положень, наказів, розпоряджень, посадових інструкцій тощо);

- надання консультацій з питань отримання дозволу на працевлаштування іноземних громадян;

- юридичний супровід процедури скорочення штату та звільнення;

- юридичний аналіз трудових спорів (звільнення, переведення, прийняття на роботу, компенсація збитку, завданого робітником, компенсація за вимушений прогул, компенсація збитку, завданого внаслідок нещасного випадку на виробництві тощо), надання консультацій про можливу відповідальність роботодавця;

- представництво інтересів при вирішенні трудових спорів у досудовому або судовому порядку.