Публікації

1 2 3 4 5 6

Ісаков М.Г.

Види державного контролю у сфері підприємницької діяльності / М.Г. Ісаков // Форум права № 1, 2012

2012 рік

Узагальнено існуючі критерії поділу контролю у сфері підприємницької діяльності, а також досліджено різні види контролю відносно суб’єктів підприємництва.

Читати далі...

Ісаков М.Г.

Види та організаційні форми підприємств в Україні// Вісник Академії правових наук України.-2004.- № 4(39).- С. 224-230.

2004 рік

Питання щодо організаційно-правових форм підприємств в Ук¬раїні, безумовно, привертає сьогодні значну увагу до себе в зв'язку з кардинальними змінами в законодавстві України: прийняті Госпо¬дарський та новий Цивільний кодекси України; втратили силу зако¬ни України «Про підприємства» та «Про підприємництво», але про¬довжують діяти закони України «Про господарські товариства», «Про об'єднання громадян», «Про оренду державного та комунального май¬на», «Про споживчу кооперацію» та ін., присвячені окремим видам підприємств в частині, в якій вони не суперечать ГК та ЦК України

Читати далі...

Ісаков М.Г.

Деякі проблеми приватних підприємств// Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 3. – С. 109-112.

2005 рік

Питання, порушені у публікації, стосуються проблем правового регулювання приватних підприємств у світі чинного законодавства України, а саме положень Господарського кодексу України (далі ГК) та нового Цивільного кодексу України (далі - ЦК)

Читати далі...
1 2 3 4 5 6