Публікації

1 2 3 4 5 6

Ісаков М.Г.

Основні засади адміністративно-правового забезпечення регулювання підприємництва в Україні / М.Г. Ісаков// Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал №2 (6),2012 р.- С.78-84

2012 рік

Статтю присвячено вивченню механізму адміністративно-правового регулювання підприємництва, його окремих складових.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, підприємництво.

Читати далі...

Ісаков М.Г.

Поняття та ознаки підприємництва як об'єкта державного контролю/ М.Г. Ісаков //Форум права. - 2011. - №4. - С.332-339 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11imgodk.pdf

2011 рік

Досліджено поняття, особливості та основні ознаки підприємництва як об’єкта державного контролю. Визначена основна мета та сутність підприємницької діяльності.

Читати далі...

Ісаков М.Г.

Поняття, публічно-правові засади та значення державного контролю у економічній сфері/ М.Г. Ісаков // Вісник Одеського національного університету №7, 2012 року

2012 рік

Статтю присвячено узагальненню існуючих підходів до тлумачення державного контролю та визначення його особливості та значення в економічних відносинах.

Ключові слова: публічно-правові засади, державний контроль, економічна сфера.

Читати далі...

Ісаков М.Г.

Правовий статус дочірніх підприємств за чинним законодавством України// Вісник Академії правових наук України. – 2005.- № 2(41).- С. 225-233.

2005 рік

В юридичній літературі неодноразово порушувалось питання щодо правового становища дочірніх підприємств. Ця проблема зумовлювалась тим, що український законодавець не давав визначення поняття дочірнього підприємства, але використовував його у деяких законах як загальної, так і спеціальної сфери дії, а також підзаконних нормативних актах

Читати далі...
1 2 3 4 5 6