Публікації

1 2 3 4 5 6

Ісакова В.М.

Суддівський розсуд

Публікація доступна на мові оригіналу.

Читати далі...

Ісакова В.М.

Сутність природних прав людини// Матеріали V Міжвузівської наукової конференції за результатами роботи у 2010/2011 навчальному році «Актуальні проблеми правознавства: питання історії, теорії та практики», 27-28 квітня 2011р. – Полтава: ТОВ «Фірма Техсервіс», 2011. – 396сі

Поняття прав людини як окрема категорія виникло ще в епоху Просвітництва. Вже в той час сформувалася думка, що природа наділяє людину певними невід'ємними фундаментальними можливостями, що можуть бути протиставлені урядові, однак мають ним охоронятися

Читати далі...

Паркулаб В.Г.

До питання обумовленості суб’єктного складу учасників податкових спорів особливістю юридичних режимів в оподаткуванні// Збірник наукових праць, Запоріжжя, вип. 2, 2011. – С. 61-64

2011 рік

Розподіл податків на загальнодержавні та місцеві дає принциповий підхід до визначення сторін податкового спору. Виходячи з того, що загальнодержавні податки є податками, які встановлюються на відповідній території виключно Верховною Радою України, а місцеві податки та збори – місцевими радами, то досить логічний висновок щодо однієї із сторін податкового спору у випадках, коли йдеться про нормативно-правовий акт Верховної Ради України або місцевої ради та колізії або протиріччя, що він породжує

Читати далі...
1 2 3 4 5 6